archeoologia, paleologia, antropologia - rozważania laika
Blog > Komentarze do wpisu
Ślady początków Homo sapiens w Europie
onet.pl (31.10.2006)
Szczątki ludzi współczesnych z rumuńskiej jaskini Pestera Muierii wykazują wiele archaicznych cech, co jest dowodem - zdaniem antropologów - na dużą różnorodność morfologiczną pierwszych mieszkańców Europy z naszego gatunku.
Analiza fragmentów szkieletów z Pestera Muierii wykazała, że wcześni mieszkańcy Europy z gatunku Homo sapiens posiadali wiele cech budowy szkieletu zbliżonych do morfologii człowieka neandertalskiego. Wyniki badań szczątków z rumuńskiej jaskini zostały opublikowane w ostatnim numerze magazynu "Proceedings of the National Academy of Sciences".
Pestera Muierii to wielokomorowa jaskinia znajdująca się w pobliżu Baia de Fier, w Gojr - południowo-zachodnim regionie Rumunii. Jako stanowisko antropologiczne jest znana już od końca XIX w., pierwszych prac sondażowych dokonano tam w 1929 r., ale pełne wykopaliska miały miejsce dopiero w latach 50-tych XX w.
W namuliskach jaskini badacze natrafili na pozostałości roślinne i zwierzęce pochodzące z plejstocenu oraz szczątki ludzkie z górnego i środkowego paleolitu. Ponownej oceny znalezisk z Pestera Muierii, po 50 latach od ich odkrycia, dokonał Erik Trinkaus z Uniwersytetu Stanu Waszyngton w Saint Louis wraz z antropologami z Uniwersytetu Bukareszteńskiego.
Obiektem ich szczegółowych badań było sześć fragmentów ludzkich szkieletów: pozostałość czaszki, żuchwa, kość piszczelowa, łopatka i kość strzałkowa. Datowanie metodą C14 najstarszych fragmentów czaszek i kości długich ludzi zamieszkujących tę jaskinię wykazało, że pochodzą one sprzed 30 tys. lat.
Zdaniem badaczy szczątki kostne z Pestera Muierii wykazują wiele archaicznych cech w budowie. Część z tych cech jest nawet bliższa neandertalczykom niż późniejszych fazom rozwojowym człowieka współczesnego.
Podobne cechy wykazują również fragmenty szkieletów z wczesnej fazy górnego paleolitu pierwszych mieszkańców naszego kontynentu z gatunku Homo sapiens odnalezione na innych stanowiskach jaskiniowych Europy (między innymi z rumuńskiej jaskini Pestera cu Oase czy czeskiej jaskini Mladec).
Świadczy to - zdaniem naukowców - o dużej różnorodności w budowie pierwszych ludzi współczesnych w Europie i ich dynamicznym rozwoju w górnym paleolicie. Sytuacja taka przeczy teoriom o szybkiej migracji naszych przodków, znikomych kontaktach z wcześniejszymi mieszkańcami i szybkim wyparciu neandertalczyków z terenu naszego kontynentu.
Jest to raczej świadectwo długiego współistnienia grup ludzi współczesnych i neandertalskich, regionalnej asymilacji tych dwóch gatunków, być może nawet ich wzajemnego krzyżowania się.
środa, 01 listopada 2006, drogi_r

Polecane wpisy

  • Hominidzi

    To chyba najbardziej popularne drzewo genealogiczne gatunku wśród naukowców badających pochodzenie człowieka współczesnego.

  • Porównanie czaszek Hominidów

  • Neandertalczycy żyli niebezpiecznie

    studentnews.pl Nowoodkryte szczątki neandertalczyka z poważnymi uszkodzeniami prawego przedramienia potwierdzają, że życie przedstawicieli tego gatunku było bar

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: